Betegnelser lastsikringsutstyr


BS - Bruddstyrke
Kreftene som skal til får å trekke utstyret til brudd. Oppgis i Newton men vi benytter omregning til vekt, kg eller tonn. 
Ble regnet som kapasiteten tidligere, før LC nå har tatt over.

LC - Lashing capacity (Lastsikringskapasitet)

Benyttes ved sperring, ikke overtopp. Hva surringen tåler i rett strekk angis i LC.
LC er kapasiteten når man tar hensyn til sikkerhetsfaktorer og ikke bare bruddstyrken, dvs. bryddstyrken delt på sikkerhetsfaktor. 
- Metalldeler har sikkerhetsfaktor 2
- Fiber/bånd  har sikkerhetsfaktor 3.
LC for surringen settes da til den laveste av komponentene som inngår.

F.eks. en surring som består av 5 tonns spenner og kroker og 5,1 tonns bånd.
LC for metalldelene blir da 2,5 tonn, og 1,7 tonn for båndet.
LC for surringen blir 1,7t (1700 daN).

Kapasiteten til surringen ved sperring blir 2xLC i tilfelle som på bildet at det går rundt på 2 sider.

STF - forspenningskrefter


Kreftene surringen klarer å presse godset mot underlaget med. Gjelder ved overtopp-surring og kapasiteten (LC) har da lite å si med mindre man snur bilen opp ned.
STF er kreftene som surringen genererer ved bruk av 50 kg's trykk mot håndtaket.
Ved overtopp med spenner på en side så gir den 1,5 x STF.
Med spenner på to sider benyttes 2 x STF som nedspenningskrefter.

Du kan spenne opp og komme til høyere forspenningskraft, bl.a. ved bruk av forlengelseshåndtak. Vær da obs på kreftene som oppstår i spenneren ved utløsning av båndet.

Elongation - forlengelse
Viser hvor mye surringen forlenges ved påkjenning lik LC.
12195-2 sier at surringen maksimalt kan forlenges med 7 %.

Lengde kortdel


EN12195-2 sier at lengden skal måles fra innside krok til festebolt på strammer. Tidligere har det variert og flere har benyttet avstanden fra innside krok til festepunkt langdel. 

Newton vs. Kilogram
Kraft måles i Newton og vekt i kilogram.
Vi benytter som oftest kg i stedet for Newton. Selv om dette er feil så er sjåfører mer vant til å forholde seg til godsvekter. Noen merker utstyret sitt kun med Newton og ofte da kiloNewton. Her kommer noen eksempler på omregninger:

1 daN (dekaNewton) er omtrent 1 kg.

1 kN (kiloNewton) er 1.000 Newton, 100 daN og 101,97 kg

500 Newton er 0,5 kN, 50 daN og 51 kg

1.000 kg er 9807 Newton, 9,81 kN og 981 daN.

16.000 daN er 16315 kg, 160 kN og 160.000 Newton

Trykk på bildet nedenfor om du vil videre til lastsikringsveiledningen.