Kjettingsurringer

Kapasiteten er LC (Lashing Capacity) nå som sikringsutstyr har fått sikkerhetsfaktor. Vi har derfor sluttet å merke utstyret vårt med bruddstyrke.