Personkurver truck

Før bruk skal kurv godkjennes med  truck/anleggsmaskin. Opplæring av personell i sikker bruk bl.a. sikker kommunikasjon mellom personer i kurv og operatør av truck er arbeidsgivers ansvar.
Vi anbefaler tilbakeslagsventil på hydraulikken og punkteringsfrie dekk.

 

Presisering av "unntaksvis" gjeldende fra 1. januar 2024:

«Unntaksvis kan et arbeidsutstyr som ikke er beregnet til å løfte personer, brukes til dette formålet. Det forutsettes at løftet innebærer liten fare, er av kortvarig karakter, og gjelder ukompliserte arbeidsoppgaver. Når arbeidstakeren befinner seg på et slikt arbeidsutstyr, skal betjeningsstedet hele tiden være bemannet. Arbeidstakeren som løftes skal ha et driftssikkert kommunikasjonsmiddel til disposisjon og kunne evakueres på en sikker måte.»

 

Link til tekst hos Arbeidstilsynet.

    Filtrer på :


    • Artikler: 0
    • Vis filter