TU 50 år i 2019

Transportutstyr AS ble stiftet i 1969 av Arild Adolfsen og hans svoger Håvard Frøyland.
Totalt 10 aksjer hvor Arild og Håvard hadde 4 hver, de to siste deres koner Gunn og Ella.
Ansatte i startårene var Adolfsen, Reidar Andreassen (salgssjef), Kjell Meland og Hilde Uggerud.
Eva Pedersen kom inn i 1977 og styrte regnskap og kontor til hun gikk av med pensjon i 2010.

Flere kan nevnes av ansatte men trekker spesielt frem en her, selger og produktansvarlig Gunnar Uggerud.
Han begynte i 1976 og ble Mr. Transportutstyr. Gunnar gikk av med pensjon i desember 2018 i en alder av 69 år og etter 42 år i firmaet.
Det var så gøy å jobbe at han tok to år ekstra med glede og er en inspirasjon for oss alle. 


Det startet i en låve på Ammerud i Oslo før man i 1971-72 flyttet til Skårerveien på Lørenskog. Vokste fort ut av lokalene og flyttet videre til Strandveien i Rælingen i 1974. I 1998 flyttet man til Industriveien 1 på Skedsmokorset og i 2003 videre til Industriveien 11 hvor vi er i dag.
Transportutstyr har stort sett kun hatt hovedkontor, men i 1983 opprettet man en avdeling i Bergen. Denne ble senere til Tor Arnesen AS som igjen ble starten til Carl Stahl i Norge.

De største kundene de første årene var Fred Olsen Lines, Jahre Lines (nå Color Lines) Erling Hovdan AS, Fredrik Olsen AS og Sønnichsen Rørvalseverket AS. 
TU hadde egenproduksjon av tauverksprodukter som sikringsnett og pallenett. Pallenett til oversjøisk transport var hovedproduktet frem til krympeplasten kom på markedet. Produksjonen var hos ca 20 husstander på Østlandet hvor de knyttet nett som bigeskjeft.

Adolfsen konstruerte en ramme på rundt 1,2 x 2 meter med spikerpunkter for maskestørrelse nett som ble benyttet i produksjonen. Fred Olsen Line bestilte 1000 av gangen av disse nettene og TU fikk ikke levert nok i perioder.

TU ble kontaktet av Christer Ericsson hos Container Safe AB i Sverige om vi kunne være et ledd mellom de og Nordsjøen. Produksjonen av boligcontainer på Emtunga Mek. gjorde at Con Safe etter hvert ble en stor leverandør innenfor offshore. Og her lå TU imellom med bl.a. Håvard Frøyland sin kompetanse.
Vi leverte bl.a. store mengder containere til Valhall.

Nå ble også brukte containere et produktområde med gode inntekter. Entreprenører var kundegruppen, hvor containerne ble benyttet som transportable lagre ute på byggeplassene. TU hadde 2-3 depoter i Oslo havn, bl.a. der hvor Operaen ligger i dag. Ofte hadde TU 30-40 stk 20-fots containere på hvert depot, hvor disse ble stablet 3 i høyden. Containerne i bunnen, som ofte ble stående en stund, ble ofte benyttet som bolig for uteliggere. Det hendte at selgerne ble møtte med en kniv opp i fjeset når vi åpnet en container for å vise kvaliteten til en kunde. Det hendte også at de som bodde der fyrte opp bål på gulvet vinterstid. Falt ikke så godt ut da gulvet var i tre.
Transportutstyr sluttet med containere i 1988 da avdelingen ble flyttet over til ATC AS.

Container-Safe sin nyutviklede 12 tonn trailersurring Webblash A2 med hurtigutløser ble en slager hos de store ferjeselskapene som Fred Olsen og Jahre Line. Gunnar Uggerud fikk på slutten av 80-tallet sin første millionordre på 2500 stk av denne trailersurringen til Vegdirektoratet. Alle de store ferjeselskapene som gikk over fjordene i Norge ble utstyrt med disse surringene.
Frem til vi ble partner med Pewag i Østerrike i 1988 var vi Gunnebos største forhandler av kjetting og komponenter innen segmentet «løft».
Vårt eget varemerke, Perma, ble registrert i midten av 80-tallet. 

I det glade 80-tall tenkte også TU stort og skulle på børs. Med støtte fra Industrifondet deltok man på Hannovermessen i 1988/89. Det var to norske selskaper som stilte ut, Transportutstyr og Norsk Hydro.
På slutten av 80 tallet ble TU rammet av problemene i entreprenørsektoren og det viste seg at man hadde vært for mye avhengig av en bransje.

TU ble bygget opp igjen gjennom 90-tallet med fokus på løfteutstyr, lastsikringsutstyr, snøkjetting og interntransport. Utviklingen fortsatte videre utover fra 2000 og nye lokaler i 2003 var en forutsetning for vekst. Segmentet Termo kom inn i 2005.

Transportutstyr er nå 11 personer og omsetter for i underkant av 50 millioner. Økonomien er god og vi har hatt AAA-rating i over 10 år. Vi har kvalitetsprodukter for en rekke nisjer og er ikke så utsatt for svingninger i markedet som tidligere i historien.
Du skal også i årene som kommer oppleve oss som en kompetansebedrift med stort fokus på service.

 -- KMB 2019