Bruksanvisning mykt løftAnleggsflaten som oppgis i tabellen er for Perma stropper. Normen krever større bolter, se nedenfor.

For flerpartet og arbeidsvinkel 45-60 grader se løftetabell.

 

  Inspiser stroppen nøye før bruk. 
   Sørg for at stroppen ikke har skader, knuter eller er vridd.
   Stroppen kan ikke benyttes med alkalier.
   Unngå skarpe kanter, bruk mellomlegg. 
  Benyttes innenfor temperatursonen -40 til 100 grader Celsius
   Ikke gå eller opphold deg under hengende last.

 

Analyser løfteoperasjonen før bruk om mykt løfteutstyr er det som er egnet, og hvordan løftet skal foregå.

Bruker skal ha tilstrekkelig opplæring og bruksanvisning skal forstås.

Årlig kontroll utført av sakkyndig. Løfteutstyr skal kontrolleres minimum en gang pr 12 måneder eller hyppigere hvis arbeidsforhold og tidligere erfaringer tilsier dette.

Kasser skadede stropper eller kontakt din leverandør for rådgivning.

• WLL (kapasitet) skal ikke overstiges
• Se an løftevinkler, bruk sprederåk.
• Etiketten på stroppen skal være blå for at det er polyester.
• Påse at etiketten er leselig før bruk.
• Løfting og senking skal skje i jevn hastighet og uten rykk.
• Stropper som har hatt varmegang eller utsatt for sveisesprut skal kasseres.

Temperatur

Utstyret kan benytte innenfor temperatursonen -40 til +100 grader Celsius. 
Dersom stroppen er fryst skal den tines før bruk så ikke iskrystaller skader fibrene.

Vedlikehold og lagring

Stroppene kan rengjøres med mildt rengjøringsmiddel (uten alkalier) og skylles med vann.
Ved bruk i saltvann må stroppene skyldes godt da saltet kan slite på fibrene.
Stroppene oppbevares tørt og ikke i direkte sollys.

Lengder

Lengden er løftepunkt-løftepunkt. I hht til normen EN1492 så tillater man at reell lengde avviker fra oppgitt lengde:
Båndstropp, båndsling: +/- 3 %
Rundsling: +/- 2 %

Dette tilsier at en båndstropp på 6 meter er innenfor normen om lengden er 5,82 til 6,18 meter, en forskjell på 36 cm. Velger du en Permastropp så har vi strengere krav til lengde, men ved bruk av flere stropper i samme redskap så anbefaler vi at man bruker stropper fra samme produksjonserie. 

 

Anleggsdiameter – Boltestørrelse

Her må man være klar over at det er stor forskjell fra testkriteriene i normen og f.eks. en sjakkel i tilsvarende tonnasje. Derfor må man ta hensyn til hva stroppene festes i. Bruk utforing og gjerne beskyttelsesstrømper.

Tabell A.1 viser krav til testbolt i normen. Diameter er 2r og da ser man fort at kravene i normen ikke står i stil til bruken.


For Permastropper så ser du i løftetabellen at vi har strengere krav til mindre anleggsflate for å klare sikkerhetsfaktoren i normen. Vi er fortsatt ikke lik diameteren på buen i en sjakkel med tilsvarende tonnasje så man må redusere WLL.

Tommelfingerregelen er at hvis du benytter sjakkel med samme WLL som løftestroppen så skal WLL på stroppen reduseres med 30 % (faktor 0,7). Detter er IKKE noe som er fastsatt i norm, men noe vi tidligere testet for våre rundsling 1-3 tonn. 

Snaring

Lasten skal være sikret med stroppen slik at den ikke kan falle ut under løftet. Løftepunktet skal være direkte ovenfor tyngdepunktet så lasten er stabil og balansert.

Når man benytter snaring påse at gripeflaten blir stor nok til at friksjonen er med på å hindre at lasten ruller/beveger seg i løftepunktet. Anbefaler derfor at det snares dobbelt. Skal man benytte parvis løft anbefaler vi at man benytter et sprederåk både for stabiliteten sin skyld og at man sikrer at begge stroppene blir belastet likt.

Sørg for at snarepunktet former en naturlig vinkel på 120 grader for å forhindre varmedannelse pga friksjon og kapasiteten er da 80%. Vinkler lavere enn 120 grader vill redusere WLL mer enn tabellen sier og helt ned til 40 % av WLL.

Etikett skal være fri fra løftepunktene

 

Rett ut og fjern folder

 

Ved 2-parter