peTAG

Flere av produktene til Pewag kan nå fås med en chip som inneholder all info om produktet. Standard Chip kan leses med både RFID og NFC. Fordelen med NFC er at du får vesentlig mer informasjon tilgjengelig.

Leser kobles til smartelefon og så har du blant annet brukerinfo, sertifikat, bilder og video av produktet i bruk.

Du trenger ingen egen dedikert leser.
Produktinfo rett på smarttelefon.
Direkte tilgang til viktig produkt informasjon.
Stedsuavhengig administrasjon av produkt og servicerelevant data.

For å lese PDF-filen trykker her.
For å lese mer om peTAG på Pewag sine sider, trykk her.loader