Larveføtter

Larveføtter er maskinruller hvor rullene sitter i et kjede.

Våre larveføtter er beregnet for transport av ekstremt tunge enheter. 
Den viktigste faktoren for en sikker transport er underlaget, som bør være en stålplate i minimum 10 mm tykkelse, og at man har sikret at larvefoten til enhver tid står i bevegelsesretingen. Plasseres den skjevt ved tung belastning vil kjede kunne ryke. 
Oppgitte kapasiteter er ved bruk på stålplate. 
Bruk på asfalt og betonggulv frarådes.
loader